Piloti

Published on February 22nd, 2014 | by admin

0

Piloti – Tajna je u tebi skrivena





Advertisement:





Tvoja slika je samo bleda senka,
sad je drugi čuva, kad nisam znao ja ..
Sve naše jeseni ostaće za mene,
a tebi proleće neka drugi da ..

Godine kao sene noćima
plove kraj mene, bude me,
a ja nemam sna …

Proklet sam što te ljubim,
dobijam, a koga gubim,
tajna je u tebi skrivena …

Te sam godine bio lud za tobom,
za tvojim okom plavim kao pučina ..
A moje srce si okovala ledom,
kao sneg kad padne usred proleća ..

Godine kao sene noćima
plove kraj mene, bude me,
a ja nemam sna …

Proklet sam što te ljubim,
dobijam, a koga gubim,
tajna je u tebi skrivena …

Godine kao sene noćima
plove kraj mene, bude me,
a ja nemam sna …

Proklet sam što te ljubim,
dobijam, a koga gubim,
tajna je u tebi skrivena …






Advertisement:







Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *



Back to Top ↑