Plavi Orkestar

Published on February 22nd, 2014 | by admin

0

Plavi Orkestar – Lovac i košuta

Advertisement:

Volim ritam
tvoga boka,
haljinu na
pola koplja ..

Volim tvoje oči
tamne kao grijeh,
izbriši mi bore,
nacrtaj mi smijeh ..

Volim tvoje oči
tamne kao grijeh,
volim te,
a možda kasno je za sve ..

Opasno mi
ulaziš pod kožu,
ali ja sam samo mali
kamen u tvom brošu ..

Hajde, mala košuto,
nemoj da te strah,
zašto bježiš od mene,
nisam lovac ja ..

Hajde, mala košuto,
nemoj da te strah,
volim te,
a ti oduzimaš mi dah ..

Lovac i košuta,
staza tajnom posuta …
Kao led, kao žar,
nikad neće biti par …

Lovac i košuta,
staza tajnom posuta …
Kao led, kao žar,
nikad neće biti par …

Volim tvoje
drsko ‘Dobro veče’,
volim tvoje talijanske
nakite što zveče ..

Volim tvoje oči
tamne kao grijeh,
izbiriši mi bore,
nacrtaj mi smijeh

Volim tvoje oči
tamne kao grijeh,
volim te,
a možda kasno je za sve ..

Opasno mi
ulaziš pod kožu,
ali ja sam samo mali
kamen u tvom brošu ..

Hajde, mala košuto,
nemoj da te strah,
zašto bježiš od mene,
nisam lovac ja ..

Hajde, mala košuto,
nemoj da te strah,
volim te,
a ti oduzimaš mi dah ..

Lovac i košuta,
staza tajnom posuta …
Kao led, kao žar,
nikad neće biti par …

Lovac i košuta,
staza tajnom posuta …
Kao led, kao žar,
nikad neće biti par …

Lovac i košuta,
staza tajnom posuta …
Kao led, kao žar,
nikad neće biti par …

Lovac i košuta,
staza tajnom posuta …
Kao led, kao žar …

Volim te,
a ti oduzimaš mi dah …


Advertisement:Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *Back to Top ↑